Kontakt:

gsm: +386 (0) 40 185 909
tel:    +386 (0) 2 729 24 80
fax:   +386 (0) 2 729 24 81

e-mail: to@amis.net

Za vas izdelujemo in prodajamo:

 

-          Pokrivne folije za krojilne stroje   -  PEHD in PELD folije

-          Vse vrste folij in vrečk za tekstilno industrijo

-          Folije in vrečke za mesno predelovalno industrijo

-          Raze folije in vrečke za pakiranje  - dimenzije in material po vaših zahtevah

-          Razne izdelke iz folij in plastike glede na vaše potrebe.Za več informacij nas kontaktirajte.

       
   
   
 
 

Družba   TO podjetje za trgovino, servis in storitve  d.o.o.,  vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru ,   pod vl. Št. Rg 1/12913/00 ;   

ID za DDV : SI39390608  ;    Matična št.: 5748640,   osnovni kapital  8.763,00 EUR

Tr. Račun: 03122-1000197741 pri  SKB BANKA D.D. ; SWIFT: SKBASI2X;  IBAN: SI56031221000197741

 
© 2014 To d.o.o.